Skip links

Algemene Leveringsvoorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, en de uitvoering daarvan, zijn de Algemene Voorwaarden voor de Groothandel in Bloemkwekerij-producten van toepassing, zoals opgesteld door de VGB en gedeponeerd bij de KVK te Amsterdam onder nummer 40596609. Deze voorwaarden worden u op eerste verzoek kosteloos toegezonden.

U kunt de voorwaarden bekijken en een kopie in uw taal downloaden via de volgende links: